Vad kan jag göra för att barnens mamma ska följa beslutet om umgänge?

Hej,

För ca 3 år sedan separerade jag från mina barns mamma. Eftersom barnen inte mådde bra i detta så rådde min advokat mig till slut att förhandla om vårdnaden för att jag skulle kunna återfå kontakten med mina barn under tid. Vi förhandlade före tingsrätten och jag gav bort vårdnaden enligt råd från min advokat, mot ett antal punkter om bland annat umgänge som mamman gick med på. Detta godkändes av tingsrätten som slog fast det och jag fick även en fullmakt. Hon har sedan upprepande gånger struntat i att följa detta beslut. Eftersom hon under ett flertal år även har påverkat barnen att inte vilja ha kontakt med mig så har jag i princip inte fått träffa dem alls sedan separationen. Vad kan jag göra för att få henne att fullfölja det vi kom fram till?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Beslut som rör barns umgänge ska alltid utgå från vad som anses vara barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet tar man särskild hänsyn till barns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.[1] I frågor om umgänge ska barnens åsikt tas i beaktning i förhållande till deras ålder och mognad.[2] Det innebär att ju äldre barnen är, desto mer tillmäts barnens vilja betydelse.[3] Ett umgänge är barnets rätt till att få träffa båda föräldrarna och barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med. Det kan ske antingen genom att man ses eller genom annan kontakt, som exempelvis telefonsamtal.[4] Det finns dock ingen plikt för barnet att umgås med föräldern. I ett inledande skede kan det vara bra att ta kontakt med barnens mamma och försöka uppmana henne till att följa det ni kommit fram till. Hjälper inte det kan man vidare fundera över kommunens samarbetssamtal för att komma överens i frågor om just umgänget.[5] Barnens mamma har dock ingen skyldighet till att delta i dessa samtal.

Skulle du inte nå framgång på egen väg, kan du ansöka om verkställighet av domen vid tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist.[6] Tingsrätten är skyldig att även här beakta vad som kan anses vara barnens bästa.[7] I första hand får rätten därför pröva om ett umgängesöverlämnande kan ske på frivillig väg.[8] Skulle man inte nå en samförståndslösning kan rätten besluta att överlämnanden sker med tvång. Det vanligaste tvångsmedlet är vite. Vitesbeloppet ska bestämmas utifrån förälderns ekonomiska förmåga och ska ligga på en nivå som får avskräckande verkan. Vitet gäller för varje barn och vid varje tillfälle som umgänget inte följs. Tingsrätten kan också, i sällsynta fall, besluta att polisen ska hämta barnet.[9] Tingsrätten måste dock vägra verkställighet om det skulle vara att se som uppenbart oförenligt med barnens bästa.[10] Härtill ska även barnens mognad och ålder beaktas. Om barnet motsätter sig verkställigheten, kan detta vara avgörande i bedömningen om det ska utdömas eller inte.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 2a § Föräldrabalken (1949:381) (FB)
[2] 6 kap. 2b § FB
[3] NJA 1988 s. 448
[4] 6 kap. 15 § FB
[5] 6 kap. 18 § FB samt 5 kap. 3 § Socialtjänstlag (2001:453)
[6] 21 kap. 1a § FB
[7] 21 kap. 1 § FB
[8] 21 kap. 2 § FB
[9] 21 kap. 3 § FB
[10] 21 kap. 6 § FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.