Vad kan jag göra om exet ljuger i en vårdnadstvist?

Hej,

Jag och mitt ex separerade för ett par månader sedan och vi har en son ihop. Vi har sedan dess haft gemensam vårdnad om sonen och jag tycker att det har fungerat bra. Nu från ingenstans har mitt ex plötsligt bestämt sig för att ansöka om ensam vårdnad. Han har spridit falska uppgifter till socialen och anklagat mig för att ha alkoholproblem. Han har även påstått att jag inte kan ta hand om vår son då jag inte lagar mat, borstar tänderna på honom och liknande. Inget av detta stämmer. Vad kan jag göra för att han ska sluta dela falska uppgifter om mig? Kan detta påverka min rätt att ta hand om min son?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Även om ni tidigare har haft gemensam vårdnad, är det möjligt att ansöka om ensam vårdnad. Gemensam vårdnad kan ändras antingen genom beslut av domstolen eller via avtal mellan föräldrarna, om avtalet får socialnämndens godkännande.[1] Vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska man alltid utgå från vad som är bäst för barnet.

Att felaktigt påstå att en person har alkoholproblem är att skada en annans anseende. Det är svårt att svara på om påståendena kommer att påverka dig i vårdnadstvisten, men om ditt ex har ljugit för socialtjänsten och medvetet har försökt sabotera bör du upprätta en polisanmälan. Om en person har lämnat falska uppgifter till socialtjänsten riskerar hen att göra sig skyldig till falsk tillvitelse.[2] För att bli dömd för falsk tillvitelse krävs det att personen har kontaktat en myndighet och sanningslöst beskyllt någon annan en brottslig gärning eller påstått en besvärande omständighet, för vilken myndigheten är skyldig att upprätta anmälan. Det krävs även att det föreligger uppsåt, det vill säga att personen medvetet ljugit. Om uppsåt inte föreligger kan brottet vårdslös tillvitelse bli aktuellt, om han haft skälig anledning att tro att uppgiften som lämnades till socialtjänsten var falsk.[3]

Utöver polisanmälan kan du meddela socialtjänsten om att du har blivit utsatt för falska uppgifter. Det går däremot inte att stoppa socialtjänstens utredning eftersom de har en skyldighet att fullfölja den.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänliga hälsningar, EZlegal

[1] 6 kap. 5 – 7 §§ Föräldrabalken (FB)
[2] 15 kap. 7 § 1 st Brottsbalken (BrB)
[3] 15 kap. 7 § 2 st BrB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.