Vad kan jag göra om grannen missköter sin tomt?

Hej,

Jag har en granne som hyr huset som jag delar tomtgräns med. Trädgården missköts, exempelvis har gräsmattan bara klippts två gånger i år och jag är orolig för att det ska etablera sig ormar i det långa gräset. Grannens stora hundar rastas på tomten, vilket innebär att det samlas mycket hundavföring och jag upplever att det har varit mer flugor än vanligt i år. Jag tror det kan bero på all avföring från hundarna. Minst en byggnad behöver målas för att likna normalt underhåll. Detta är mycket störande och kan påverka priset på mitt hus vid en försäljning. Att prata med grannen har visat sig vara utan effekt. Även om dessa problem inte är ovanliga finns det väl något som säger att tomtmark och byggnader ska hållas i sådant skick att det inte avviker ur estetisk synpunkt från andra fastigheter i området?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det finns lagstadgade skyldigheter som ålägger din granne att ta hänsyn till sin omgivning, samtidigt som fastighetsägaren har ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Förhållandet mellan grannar regleras i jordabalken, där det anges att man måste ta hänsyn till sin omgivning.[1] Denna hänsyn riktar sig främst till den som utför någon form av arbete på sin egendom. Underlåtenhet att vidta åtgärder kan dock i vissa fall ses som uttryck för bristande hänsyn.[2] Som du påpekar är det bästa att ta en dialog med din granne, men eftersom det inte har fungerat i ditt fall kan du prova att kontakta ägaren till fastigheten som i sin tur får prata med sin hyresgäst.

Du kan även göra en tillsynsanmälan hos byggnadsnämnden i din kommun. Enligt plan- och bygglagen har fastighetsägaren skyldighet att vårda och underhålla tomt och byggnader i syfte att minska risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen.[3] Det ställs ganska höga krav på misskötsamhet för att byggnadsnämnden ska agera, men om läget är tillräckligt allvarligt kan åtgärder vidtas.  Bestämmelsen har dock i praxis tillämpats återhållsamt och kraven för att något ska anses utgöra en väsentlig olägenhet är höga.[4] Lagstiftaren har exemplifierat bland annat plantering som i oacceptabel grad skuggar grannens tomt.[5] Byggnadsnämnden har det huvudsakliga ansvaret för att plan- och bygglagen följs.[6] Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa så snart det finns anledning att anta att någon handlat i strid med bestämmelser i lagen. Bedömer byggnadsnämnden att överträdelsen är tillräckligt allvarlig har de rätt att utfärda ett så kallat åtgärdsföreläggande mot grannen. Detta innebär att han åläggs att, inom en viss tid, vidta en åtgärd för att ”rätta till” sina överträdelser.[7]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 3 kap. 1 Jordabalken

[2] NJA 1990 s. 71

[3] 8 kap. 15 § Plan-och bygglagen (PBL)

[4] MÖD 2017:55

[5] prop. 1985/86:1 s. 524

[6] 11 kap. 3 § PBL

[7] 11 kap. 19 § PBL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.