Vad ska jag göra om kunden inte betalar fakturan?

Hej,

Jag driver ett företag inom måleri och vi utförde nyligen en tjänst åt en kund. Vi skickade fakturan till kunden enligt avtal men kunden har inte betalat fakturan i tid. Fakturan är försenad med 3 veckor och vi har försökt kontakta kunden flertal gånger för att påminna om betalningen men vi har inte fått något svar. Detta får en ekonomisk påverkan på mitt företag. Jag vet inte hur jag ska hantera situationen. Jag vill gärna ha råd om vilka åtgärder jag kan vidta för att få in betalningen och lösa problemet med kunden.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som företagare har du rätt att få betalt i tid för utförda tjänster. Betalar kunden inte i tid är kunden i dröjsmål. Det innebär att du som företagare kan vidta vissa åtgärder mot kunden för att få in betalningen. Efter fakturans förfallodag kan dröjsmålsränta tas ut om kunden inte har betalat, så länge ni inte har avtalat bort villkor om dröjsmålsränta.[1] Har ni inte en bestämd förfallodag får du ta ut dröjsmålsränta 30 dagar efter att du framställt krav på betalning.[2] Kunden måste alltså bli meddelad om att dröjsmålsränta kan tas ut för att de 30 dagarna ska börja löpa för att sedan få kräva dröjsmålsränta. Om ni inte har avtalat om en viss procentsats för dröjsmålsränta i avtalet kan du ta ut den procentsats som motsvarar referensräntan + 8 procentenheter.[3] Referensräntan fastställs av Riksbanken en gång i halv året.[4]

Om du inte får kontant med kunden kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få hjälp att erhålla betalningen.[5]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 3 § Räntelag

[2] 4 § RL

[3] 6 och 9 § RL

[4] 9§ RL

[5] 1 och 2 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.