Vad sker med skulder där bara en står på lånet?

Hej,

En person köper en lägenhet och har 2 barn och bor där ensam med barnen i 5 år. Blir sedan sambo i 10 år därefter giftermål. De tar lån med bostaden som säkerhet, ett lån står på den som köpte lägenheten och de andra är gemensamma. Under äktenskapets gång tas många lån och andra krediter. Vad gäller vid bodelningen med alla skulder om nästan alla är tagna för gemensamma ändamål, men bara en står på lånen?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att varje make ansvarar för sina egna tillgångar och skulder.[1] Det framgår av din fråga att lånen är tagna för gemensamma ändamål, men enbart ena maken står på lånen.  En skuld är personlig vilket innebär att den andra maken är fri från ansvar trots att lånet är taget för ett gemensamt ändamål. Det finns dock ett undantag till denna huvudregel. Undantaget innebär att en skuld som den ena maken har tagit under äktenskapet kan ge upphov till samgäld om det har tagits för ett gemensamt ändamål. Samgäld innebär att skulden blir gemensam och att båda makarna ansvarar för lånet, trots att enbart ena make står på lånet, vilket framgår av NJA 2016 s. 1057. Omständigheterna i fallet var att den ena maken hade tagit lån för förbättring av samägd egendom, detta hade skett med den andre makens samtycke. Anledningen till att den andre maken inte stod på lånet var på grund av att hen hade betalningsanmärkningar. HD kom fram till slutsatsen att det inte framgick något annat av omständigheterna än att den ena maken hade tagit lånet gemensamt och för ett gemensamt ändamål och därför förelåg samgäld.

Jag har dock inte tillräckligt med uppgifter för att kunna uttala mig huruvida samgäld föreligger i detta fall eller inte. Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken.

Kerstin Vogel

Jag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.