fbpx

Var ska min bebis bo?

Hej! Min lilla bebis ammar fortfarande men pappan kräver växelvist boende. Vi separerade precis när vår dotter var nyfödd och hon har aldrig bott ihop med sin pappa. Men de har umgänge en kort stund varje dag. Tanken är att jag ska vara föräldraledig och fortsätta amma tills hon har fyllt ett år vilket pappan motsätter sig till. Jag anser att hon är alldeles för liten för växelvist boende! Vi har gått på samarbetssamtal hos kommunen utan framgång och de rekommenderar oss gå till tingsrätten.

Nu undrar jag hur chansen ser ut för att tingsrätten ska besluta att en liten bebis enbart ska bo hos sin mamma under amningen? Hinner ett sådant beslut fattas innan hon fyllt ett år? Jag är orolig för hur vår oförmåga att samarbeta kommer påverka vår dotter om det blir växelvis boende. Har börjat fundera på om jag borde yrka på ett stadigvarande boende hos mig istället för växelvis boende från en viss ålder. Vi har gemensam vårdnad om barnet och jag ser helst att det förblir så.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det finns inga juridiska hinder mot att barnet bor växelvist även när nyfött. Vid beslutet om hur barnets boendet ska se ut måste man dock alltid iaktta barnets bästa. Om du och pappan till barnet inte lyckas komma överens genom kommunens samarbetssamtal så kan istället någon av er stämma den andra vid tingsrätten. På så sätt kan domstolen besluta hur boendet ska se ut för barnet.[1] I en sådan tvist kan det vara bra med ett juridiskt ombud. Rätten kommer göra en helhetsbedömning för att se vad som är det bästa för barnet i det enskilda fallet. För att rätten ska besluta om växelvist boende är det viktigt att det finns ett tillräckligt gott samarbete mellan föräldrarna som inte går ut över barnet.

Viss forskning har visat att yngre barn kan bo växelvist och må bra av det, men då ställs det relativt höga krav på föräldrarna och deras samarbetsförmåga. Domstolen beaktar den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att man ska ta hänsyn till barnets behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro och att det ibland kan vara oförenligt med barnets bästa att rycka upp barnet från sin trygga miljö. Så länge du ammar finns det en praktisk svårighet i att ha växelvist boende, som också kan användas som argument.

Kom ihåg att även om barnet skulle bo hos dig på heltid så har barnet fortfarande rätt till umgänge med sin pappa.[2] Det finns ingenting som hindrar dig från att yrka att barnet ska bo stadigvarande hos dig eller att börja med det för att sedan genom ett upptrappningsschema låta det gå över till växelvist boende när barnet blivit lite större. Så länge du inte tror att det är någon fara för barnet med växelvist boende kan det visa på samarbetsvilja från din sida. En annan sak att beakta är att bara för att ni kommer överens om någonting nu, eller att domstolen beslutar i frågan, så behöver det inte gälla fram tills att barnet fyller 18 år. Ni kan komma överens om ett nytt avtal, eller stämma in till domstolen på nytt om omständigheterna ändras. Gällande tidsaspekten är det svårt att uttala sig om hur lång tid en tvist skulle ta om du bestämmer dig för att stämma in hos tingsrätten, men vanligtvis brukar ett vårdnadsmål ta från 6 månader till 1 år.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 14 a § Föräldrabalken (FB)

[2] 6 kap. 15 § FB

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.