Vart ska vi vända oss vid fuktskador på nyinköpt hus?

Hej,

I våras köpte jag och min fru ett hus med källare. När vi nu har flyttat in är huset tyvärr inte i samma skick som när vi skrev på kontraktet. Bara en vecka efter att vi hade flyttat in regnade det så mycket att brunnen svämmade över och orsakade fuktskador i källaren.

Vi visste att det fanns ett föreläggande från kommunen om att brunnen i källaren skulle åtgärdas. I kontraktet skrevs det också in att de förra ägarna skulle åtgärda problemet och anlita ett företag för att utföra arbetet. Däremot har arbetet som gjorts försämrat brunnens funktion avsevärt enligt vår uppfattning.

Kommunen som säger att de bara gett en rekommendation om åtgärder. Företaget som utförde arbetet säger att de gjort vad som stod i offerten. De menar att fuktskadorna inte är deras fel och kan visserligen kan tänka sig att åtgärda felet, men tänker inte stå för kostnaderna. Hur lång tid kan det ta att driva processen juridiskt? Vad krävs av oss och vad händer om vi inte får rätt?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Reglerna om fel i fastighet är komplexa och beroende av många omständigheter i det enskilda fallet. Därför är mitt råd att kontakta en jurist för att göra en bedömning av möjligheten till framgång i ett tvistemål. Hur lång tid en rättsprocess tar beror på varje enskilt ärende. I ditt fall rör det sig om ett tvistemål där de inblandade kan komma fram till en lösning utan att behöva gå vidare till domstol, vilket kan förkorta processen betydligt. Vill ni däremot ta ärendet vidare, är nästa steg att ansöka om stämning hos tingsrätten. I den här typen av ärenden bör du vara införstådd med att handläggningstiden kan vara ganska lång, i många fall kan en domstolsprocess ta över ett år, medan det i andra fall kan gå fortare.

Om säljarna inte anses ha fullgjort sin skyldighet enligt kontraktet, kan detta ge er rätt till avdrag på köpeskillingen eller rätt att häva köpet. Det kan också finnas möjlighet att kräva skadestånd om felet eller förlusten beror på försummelse från säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren hävdade.[1] Eftersom det är säljarna som har anlitat företaget, är det också säljarna som i sin tur får rikta ersättningsanspråk mot det. Om du och din fru förlorar tvisten, är huvudregeln att ni blir skyldiga att betala motpartens rättegångskostnader, vilka vanligtvis innefattar ombudskostnader, kostnader för vittnen eller andra kostnader som kan knytas till processen. Fel i fastighet är dock ett ärende som man vanligtvis kan ansöka om rättsskydd i genom sin hemförsäkring.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 4 kap. 18 § jordabalken (1970:994).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.