Vem ansvarar för fel i nybyggd bostadsrätt?

Hej,

Jag har nyligen flyttat in i en nybyggd bostadsrätt där jag hittat fel efter fel efter fel. De ”små” felen har bestått av målarmissar på golv, väggar samt tak i badrum och övriga ytor i hemmet, extrema mängder byggdamm, vattenburen värme som inte fungerat överhuvudtaget, avloppsrör med inkorrekt lutning, felmonterade samt mycket skadade luckor i kök, problem med gräsmatta och så vidare. Men det mest allvarliga av mina problem kvarstår; ugnen. Min ugn har sedan inflytt aldrig fungerat. Byggföretaget försökte i början säga att det är jag som ska stå för att fixa en ny men jag lyckades till slut, efter flertalet besök av deras elektriker under tre månaders tid, bråka mig fram till en helt ny ugn som han installerade idag. Den fungerar som den ska men det är en betydligt sämre och billigare modell än den första jag hade. Det blev en stor nedgradering för köket.

Så jag undrar, kan de göra så? I kontraktet står det bara att köparen har rätt till ”skälig ersättning” om det är något som skulle vara fel vid inflytt. Innebär skälig ersättning en mycket sämre ugn av äldre modell? Skulle de då inte hypotetiskt sett kunna installera felaktiga vitvaror i varje hem för att sedan byta dem till sämre, billigare produkter? Har jag rätt att kräva att de åtgärdar de andra felen också?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

När man bor i en bostadsrätt finns det en ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen gällande skötseln av lägenheten. Föreningen är ansvarig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren.[1] Föreningen är därtill ansvarig för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen försett lägenheterna med dessa. Bostadsrättshavaren ska i övrigt på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna.[2] Till bostadsrättshavarens ansvarsområde räknas i regel lägenhetens golv, väggar och tak, inredningen i rummen, fönster samt dörrar.[3] Läs gärna igenom föreningens stadgar för att se om ditt ansvar blivit begränsat i något hänseende.

Vid köp av nyproduktion, då lägenheten ska tillträdas för första gången efter bostadsöverlåtelsen, ska föreningen, om inte något annat har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.[4] Om bostadsrätten inte är i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att fordra får denna avhjälpa bristen på föreningens bekostnad om inte styrelsen själv efter tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske. För den tid som lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.[5]

Av frågan framgår att det varit många fel, av varierande slag, i lägenheten. Som ovan redogjort ska den som köper en nyproduktion, om inte annat avtalats, kunna förvänta sig att lägenheten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Har du till exempel problem med värmen i lägenheten eller problem hänförliga till avloppsrör med inkorrekt lutning så kan det tala för att lägenheten inte är i ett sådant skick som du har rätt att fordra. Du kan i vissa fall ha rätt att avhjälpa bristerna på föreningens bekostnad om styrelsen inte själv efter tillsägelse ombesörjer detta inom rimlig tid. Du har då även rätt till en skälig nedsättning av årsavgiften för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick.

Ett tips är vidare att läsa igenom det upplåtelseavtal som finns mellan dig och bostadsföreningen för att utläsa vad ni kommit överens om avseende bostadens skick. Även innehållet i bofakta, broschyrer eller liknande handlingar som överlämnats till dig före köpet kan vara av betydelse vid bedömningen av vad som ska anses vara avtalat skick.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (BrL)
[2] 7 kap. 12 § BrL
[3] Prop. 1990/91:92 s. 201
[4] 7 kap. 1 § BrL
[5] 7 kap. 2 § BrL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.