Prisbild

Vad kostar det?

Det är troligen en av de vanligaste frågor våra jurister får. Med rätta! Få vill väl hamna i en situation där priset är okänt och det är svårt att förstå vad som ingår i den köpta tjänsten? EZlegal vill göra det enkelt att förstå vad juridiska tjänster kostar och skräddarsyr ofta ärenden efter klientens behov.  

I Konsumentverkets Underlagsrapport 2020:5 Juridiska tjänster konstateras sammanfattningsvis att “Juridiska tjänster är en av de svåraste marknaderna för konsumenter. Det är svårt att få förhandsinformation och svårt att jämföra alternativ. Konsumenter är relativt mer missnöjda efter köp av juridisk tjänst jämfört med andra tjänstemarknader.” 

Vi förstår. Att presentera en tydlig och transparent prisbild tycker vi är ett viktigt led i att skapa goda klientrelationer. Med vår samlade erfarenhet av rådgivning och processföring vet vi nästan alltid vad ett ärende kommer att kosta baserat på bland annat juridisk komplexitet, antalet kontaktytor och arbetsmoment.  

Därför kan vi ge dig fast pris på konsultationer, personliga paket och erbjuda från-priser med exempel på generella åtgärder. Vi vill också att det ska vara enkelt att betala direkt på hemsidan. I vår Checkout väljer du mellan Swish eller betalkort för konsultationer och för övriga tjänster finns även alternativet faktura med eller utan delbetalning.  

Här har vi listat ett antal prisexempel för att ge dig en bild av vad våra vanligaste tjänster många gånger kostar. Ibland är ärenden mer komplexa och då kan det tillkomma moment som ändrar prisbilden. Boka en konsultation så går vi igenom ditt ärende, prissättning och finansiering.  

Våra tjänster

Barn & Familj

Hem & Ekonomi

Ersättning & Skada

Biträde & Försvar

Företag & Avtal

Rättsutredning

från 5 495SEK

Samboavtal

från 2 999SEK

Äktenskapsförord

från 3 999SEK

Umgängesavtal

från 4 710SEK

Rättsutredning

från 5 495SEK

Testamente

från 2 999SEK

Bodelningsavtal

från 7 499SEK

Andrahandsavtal

från 4 704SEK

Beräkning av andrahands­hyra

från 4 900SEK

Hyresavtal

från 4 704SEK

Hävning av köp av nyproduktion

från 9 800SEK

Juridisk analys inför bostadsköp

från 7 056SEK

Köpeavtal bostadsrätt

från 9 800SEK

Köpeavtal fastighet

från 4 508SEK

Rättsutredning

från 5 495SEK

Stämningsansökan

från 22 400SEK

Dokumentgranskning

från 1 960SEK

IVO-anmälan

från 8 600SEK

JO-anmälan

från 8 600SEK

Överklagan

från 9 995SEK

Rättsutredning

från 5 495SEK

Privat försvar

från 8 000SEK

Arbetstillstånd

från 19 995SEK

Polisanmälan

från 5 488SEK

Begäran om avgörande

från 7 840SEK

Anställningsavtal

från 9 408SEK

Uppsägning av anställd

från 21 560SEK

Uppsägningshandling

från 4 312SEK

Din första konsultation

Ditt första steg är att boka en konsultation med oss. Det gör du via hemsidan eller genom att ringa till oss. Ofta får du tid med en jurist redan samma arbetsdag. Under konsultationen diskuterar vi ditt ärende, nästa juridiska steg, prisstrukturen och finansiering. Att presentera en tydlig och transparent prisbild tycker vi är ett viktigt led i att skapa goda klientrelationer. Så enkelt är det! 

Finansieringsmöjligheter

Vi erbjuder flexibla betalningslösningar och utreder finansieringsmöjligheter via hemförsäkringens rättsskydd alternativt statlig rättshjälp. När du betalar i Checkout på hemsidan kan du välja Swish eller kortbetalning för konsultationer och för övriga tjänster finns även alternativet faktura med eller utan delbetalning. I ärenden med löpande arvode erbjuder vi olika betalningsalternativ med möjlighet till avbetalning genom Fortnox fakturaservice.  

 

Rättsskydd 

Många försäkringsavtal, inklusive hem-, villa-, och fordonsförsäkringar, kan inkludera en rättsskyddsförsäkring. Denna typ av försäkring kan täcka en del av kostnaderna för juridisk rådgivning och representation i samband med tvister. Täckningsgraden varierar, men försäkringen kan stå för upp till 80% av ombudskostnaderna. Det är viktigt att kontrollera villkoren i din försäkring för att förstå omfattningen av ditt rättsskydd. 

 

Rättshjälp 

Om du inte omfattas av rättsskydd genom din försäkring, kan du vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp är inkomstbaserad och är avsedd att göra det möjligt för dig som har begränsade ekonomiska resurser att få tillgång till juridisk hjälp. Om du beviljas rättshjälp kan staten täcka mellan 60–98% av kostnaderna för juridisk representation, beroende på din ekonomiska situation. 

 

Privat finansiering 

För de fall där du inte kvalificerar dig för något av de ovan nämnda stöden, finns möjligheten till privat finansiering. Vi på EZlegal tillhandahåller flera olika typer av betalningslösningar för våra klienter såsom Swish, kort och faktura med möjlighet till delbetalning i vissa fall. 

 

Förskott 

Förskott avser de pengar som en klient överför till sin jurist för att täcka framtida kostnader och utlägg i samband med ett ärende. Dessa medel hålls separerade från byråns egna medel och används specifikt för klientens räkning.