Vad är skillnaden mellan advokat och jurist?

När du letar efter juridisk hjälp på internet hittar du sannolikt sökresultat med båda begrepp; advokat och jurist. Och du inte ensam om att undra över vad skillnaden är egentligen! Flera av juristerna på EZlegal har själva varit advokater och hjälper dig att reda ut betydelsen.  

Utbildningsbakgrund

Både advokat och jurist syftar på personer som arbetar med juridiska frågor och de har ofta en akademisk utbildning inom juridik. Det är vanligt att en jurist har studerat på juristprogrammet i 4,5 år och erhållit en juristexamen. Men det finns också andra utbildningsbakgrunder inom det juridiska fältet, exempelvis mastersprogram med särskild inriktning inom affärsjuridik, en femårig utbildning som erbjuds på vissa lärosäten.  

Advokattiteln

I Sverige är advokat en skyddad titel, vilket innebär att det finns särskilda krav på vem som får kalla sig för advokat. Förutom en juristexamen ska en advokat ha avlagt advokatexamen vid Sveriges Advokatsamfund. I samband med att personen får sin titel, blir advokaten invald som ledamot i advokatsamfundet. 

För att kvalificera sig till att bli advokat ska personen ska ha minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, vanligtvis som biträdande jurist på en advokatbyrå. Personen ska också ha avklarat tre delkurser som organiseras av samfundet. Advokaten ska därtill arbeta på en advokatbyrå, man får alltså inte jobba på en myndighet, domstol eller annan typ av juridisk verksamhet och samtidigt kalla sig för advokat.

Etiskt regelverk

Advokater är skyldiga att arbeta under ett särskilt etiskt regelverk som i dagligt tal brukar kallas för god advokatsed och står under tillsyn av en särskild disciplinnämnd hos advokatsamfundet. Det etiska regelverket reglerar bland annat allmänna yrkesplikter som lojalitet-, sekretess- och diskretionsplikt, men även hur en advokatfirmans organisation ska bedrivas, hur advokaten ska ta betalt för sina tjänster och förhållandet till motparter, domstolar och myndigheter. 

Offentligt och privat försvar

En skillnad mellan jurister och advokater är att det enbart är advokater som förordnas som offentlig försvarare i brottmål i Sverige. Ett förordnande innebär att domstolen utser ett juridiskt biträde åt den brottsmisstänkte, som deltar vid polisförhör och för personens talan vid en eventuell rättegång. Vid ett offentligt försvar är det staten som betalar ombudets arvode. Man kan inte själv välja vem som ska utses som offentlig försvarare, men däremot kan man inge ett önskemål till domstolen.  

Den som är misstänkt eller åtalad för brott får naturligtvis själv anställa en annan lämplig jurist eller advokat än den offentliga försvararen, om den brottsmisstänkte av någon anledning föredrar någon annan. Detta brukar kallas för privat försvar, eftersom kostnaderna i regel bekostas av privatpersonen. Dock kan den brottsmisstänkte vid en friande dom, i vissa fall få ersättning för den privata försvararens kostnader. I övrigt är arbetet som en privat försvarare många gånger snarlikt den offentliga försvararens roll. 

Det finns vissa typer av brott där den misstänkte inte har rätt till en offentlig försvarare. Det kan röra sig om bland annat ringa stöld, ringa narkotikabrott, köp av sexuell tjänst och penningtvättsförseelse. Då kan ett privat försvar med en jurist eller advokat vara ett bra sätt att få stöd under den juridiska processen. 

Vår resa från advokatbyrå till EZlegal

Vi tycker att det finns flera fördelar med att vara en juristbyrå. Till exempel har EZlegal möjlighet att skapa skräddarsydda juridiska tjänster och paketera dem på ett sätt som passar klienten. Vår uppfattning är att det öppnar dörren för mer innovation i vårt tjänsteutbud, med ambitionen om att kunna erbjuda transparenta och kostnadseffektiva lösningar när du köper juridiska tjänster. Målsättningen är att skapa ett värde för alla inblandade genom att kunna vara mer flexibla avseende finansieringsalternativ. Dessutom kan vi etablera långvariga samarbeten med andra viktiga aktörer inom branschen. 

Vilka arbetar på EZlegal?

Medarbetarna på EZlegal är jurister och med examen från juristprogrammet eller ett affärsjuridiskt mastersprogram och varierade karriär bakom sig. Flera av oss har tidigare arbetat som advokat eller biträdande jurister på advokatbyrå tillsammans med grundaren Peter Zeijersborger och delägare Kerstin Vogel, som tidigare drev advokatfirma ihop. Våra medarbetare kommer från olika yrkesmässiga bakgrunder och har en sammanvägd erfarenhet inom olika juridiska områden, så som brottmål, migrationsrätt, personskador, vårdnadstvister, konsumenttvister och arbetsrätt. Trots att vi inte tillhör Sveriges Advokatsamfund eller kallar oss för advokater, finns den mångåriga erfarenheten, kompetensen och etiska värderingarna gentemot våra klienter kvar! Våra jurister står på din sida och vill göra juridiken enkel för dig, oavsett om du behöver ett ombud eller bara vill ställa en fråga.