Kan jag börja studera om jag har arbetstillstånd?

Hej, Jag jobbar som lärare i en skola där jag har fast anställning. Jag har ett tidsbegränsat arbetstillstånd i Sverige. Nu önskar jag vidareutbilda mig vid universitetet och har hittat ett program som passar mig perfekt. Min fråga är: Kan jag ta tjänstledigt från jobbet och läsa en heltidskurs medan jag har tidsbegränsat arbetstillstånd?