Kan jag börja studera om jag har arbetstillstånd?

Hej,

Jag jobbar som lärare i en skola där jag har fast anställning. Jag har ett tidsbegränsat arbetstillstånd i Sverige. Nu önskar jag vidareutbilda mig vid universitetet och har hittat ett program som passar mig perfekt. Min fråga är: Kan jag ta tjänstledigt från jobbet och läsa en heltidskurs medan jag har tidsbegränsat arbetstillstånd?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Arbetstillstånd beviljas för ett specifikt arbete och för en specifik arbetsgivare. Om man inte längre utför arbete i enlighet med vad tillståndet beviljats för är tillståndet inte längre giltigt. Det är således inte möjligt att vare sig byta arbetsgivare, arbete eller ta tjänstledigt inom ramen för arbetstillståndet. Du kan däremot ansöka om att få uppehållstillstånd för att studera. Ett sådant tillstånd bör säkras innan en ansökan om tjänstledigt lämnas in då detta annars kan resultera i ett förlorat uppehållstillstånd. Migrationsverket är en statlig myndighet och omfattas av serviceplikt, de skall således om möjligt hjälpa till att svara på frågor om tillstånd av olika slag, ett bra första steg kan därmed vara att kontakta dem för att se över vilka möjligheter som finns.

Vänliga hälsningar, EZlegal

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.