Jag är medicinerad och inlåst mot min vilja, vad kan jag göra?

Hej, Jag har snart under sex månaders tid varit olaga frihetsberövad med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Situationen är helt overklig och jag har begärt att få bli friskförklarad flera gånger och att få göra tester som visar att jag mår bra. För att hålla mig kvar hänvisar läkaren till uppgifter i vårdintyget och […]