Jag är medicinerad och inlåst mot min vilja, vad kan jag göra?

Hej,

Jag har snart under sex månaders tid varit olaga frihetsberövad med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Situationen är helt overklig och jag har begärt att få bli friskförklarad flera gånger och att få göra tester som visar att jag mår bra. För att hålla mig kvar hänvisar läkaren till uppgifter i vårdintyget och i mina journaler som inte stämmer. Under tiden här har jag mot min vilja blivit medicinerad och inlåst. Vad kan jag göra för att få upprättelse?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om en person lider av en allvarlig psykisk sjukdom och har ett oundgängligt behov av vård som inte kan tillgodoses på frivillig väg, är lagen om psykiatrisk tvångsvård tillämplig (LPT). Med stöd av lagen kan en patient medicineras med tvång och hållas inlåst. Då tvångsvård är starkt integritetskränkande ska den omprövas var sjätte månad. Inom kort kommer förvaltningsrätten i ditt fall hålla förhandling. Inför förhandlingen kommer du att få träffa en sakkunnig som gör en oberoende bedömning av vårdbehovet. Du kommer därtill få hjälp av ett juridiskt ombud som biträder dig under förhandlingen och analyserar det medicinska underlaget. Om du inte är nöjd med förvaltningsrättens dom kan du inom tre veckor överklaga den till kammarrätten och därefter kan du klaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Du har rätt att själv välja biträde och om du inte är nöjd med den som förvaltningsrätten utser åt dig har du möjlighet att  meddela domstolen att du önskar byta och till vem.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

Kerstin Vogel

Jag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.