fbpx

Betala för trasig jobbdator?

Hej! Min jobbdator gick sönder från ingenstans och min chef vill nu att jag ska ersätta företaget för att köpa en ny. Försäkringen täckte tydligen inte skadan på datorn… Jag har inte haft sönder den med flit eller varit oförsiktig med den. Den bara slutade att fungera. Måste jag verkligen betala en ny eller ska företaget stå för sådana kostnader?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Enligt skadeståndslagen har arbetsgivaren ett principalansvar.[1] Detta innebär att arbetsgivaren ska ersätta bland annat sakskador (som i detta fall en arbetsdator) som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Arbetstagaren kan dock bli ansvarig för skadan om det föreligger synnerliga skäl.[2] Synnerliga skäl är ett högt ställt krav och innebär i princip en presumtion att arbetstagaren ska gå fri från skadeståndsansvar. Ansvarsgrunden i principalansvaret är oaktsamhet (culpa) vilket innebär att när arbetstagaren varit vårdslös ansvarar arbetsgivaren för dennes agerande.

Om det kan visas att den anställde inte bara varit oansvarig, utan har haft för avsikt att ta sönder datorn, kan den anställde bli skadeståndsansvarig. Dessa regler är emellertid dispositiva vilket innebär att de kan avtalas bort. Det är vanligt att man skriver ett avtal med anställda som tar emot jobbutrustning så som datorer, för att exempelvis reglera vem som står för eventuella skador. Det framgår inte om ni har ett sådant avtal, eller huruvida det skulle framgå av anställningsavtalet eller ett eventuellt kollektivavtal. Finns ett sådant avtal gäller emellertid detta före skadeståndslagens regler om principalansvaret.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 3 kap. 1 § Skadeståndslagen

[2] 4:1 SkL

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.