fbpx

Ersättning vid översvämning?

Hej! Jag hyr en stängslad parkeringsplats av ett företag. För några veckor sedan blev garaget drabbat av en översvämning till följd av en vattenläcka. Det här totalförstörde min bil. Mitt försäkringsbolag har lämnat viss ersättning men detta täcker inte mina övriga kostnader i samband med och efter översvämningen. Vilka rättigheter har jag till ersättning för dessa merkostnader?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Vilken ersättning du har rätt att få beror på hur ditt försäkringsavtal ser ut. Avser försäkringen värdet av egendom har du som utgångspunkt rätt till ersättning motsvarande återanskaffningspriset omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk samt  nedsatt användbarhet. För det fall egendomen kan repareras på ett godtagbart sätt utgår ersättning istället för reparationskostnaden. Detta gäller dock inte om annat följer av ditt försäkringsavtal.[1]

Min rekommendation är därför att du i första hand granskar ditt försäkringsavtal för att se vilken ersättning du har rätt till. För det fall din försäkring inte täcker alla utgifter du vill ha ersättning för kan du rikta ersättningskrav mot någon du anser orsakat skadan enligt skadeståndsrättsliga principer. I sådana fall krävs dock att den du riktar anspråk mot har vållat skadan av uppsåt eller av vårdslöshet.[2] Utsikterna till att få ersättning på denna grund är därmed begränsade. Skadeståndslagens regler är emellertid dispositiva vilket innebär att lagens bestämmelser om skadestånd tillämpas om inte annat är avtalat. I din fråga nämner du att du hyr en stängslad parkeringsplats av ett företag. En rekommendation är att du granskar det avtalet för att se om det finns någon bestämmelse där som reglerar den uppkomna situationen och som gör att du kan ha rätt till ersättning från parkeringsföretaget också.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 2 § Försäkringsavtalslagen

[2] 2 kap. 1 § Skadeståndslagen

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.