fbpx

Få tillbaka pengarna jag lånat ut?

Hej,

Jag har lånat ut 2000 kr till min vän. I samband med lånet kom vi överens om vilken dag han skulle betala tillbaka. Jag har sett honom en gång till sedan dess, men då hade det överenskomna datumet inte infallit än, så lånet kom inte på tal den gången. Nu skulle han betalat för ett bra tag sedan men han svarar inte längre. Jag har ringt och skrivit till honom flera gånger. Det verkar som om han inte vill betala det han är skyldig mig. Finns det någonting jag kan göra för att få tillbaka mina pengar?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

För att få tillbaka pengar som man har lånat ut kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom ett betalningsföreläggande finns det en möjlighet för KFM att tvinga en låntagare att betala tillbaka lånet. Ansökan om betalningsföreläggande kan göras om lånet har förfallit till betalning.[1] Lånet har förfallit till betalning när det datum som kommits överens om för återbetalning har passerat. Att ansöka om betalningsföreläggande medför en avgift för den som har gett lånet, och om KFM driver in skulden, tillkommer det ytterligare en kostnad. Den som krävs på pengar kan behöva ersätta även dessa kostnader, utöver att behöva betala tillbaka lånesumman.[2] En ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligt. I ansökan ska framgå vilket belopp som krävs och på vilken grund kravet gjorts.[3] Efter att en ansökan mottagits av KFM avgör de om de vill ta upp ansökningen. Om de väljer att gå vidare med ärendet skickar de ut information till den kravet riktar sig mot.[4] Om den som mottagit lånet bestrider ansökningen kan ärendet lämnas över till tingsrätten.[5]

Vid muntliga överenskommelser kan det vara svårt att bevisa att överenskommelsen gjorts. Det kan vara möjligt att bevisa överföringen av pengar genom utdrag från en betalningstjänst eller banköverföring. Om mottagaren påstår att det rör sig om en gåva är det i normalfallet även denne som har bevisbördan för det påståendet.[6]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
[2] 17 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
[3] 9 – 11 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
[4] 25 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
[5] 33 – 34 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
[6] NJA 2014 s. 364

 

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig. 

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.