Får en missnöjd gäst strunta i att betala?

Hej,

En gäst var missnöjd med både maten och servicen på min restaurang och ville inte betala för något av det hon åt och drack. När jag sa att hon var tvungen att betala blev det aggressiv stämning. Vad kan jag som restaurangägare göra i ett sånt läge?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

En person som vägrar betala för sig på exempelvis restaurang kan göra sig skyldig till ringa bedrägeri.[1] Till ringa bedrägeri döms bland annat den som tillgodogör sig förtäring på restaurang utan att betala för sig. Till skillnad från bedrägeri av normalgraden krävs inget utredande av om vilseledande förekommit. Värdegränsen mellan ringa bedrägeri och bedrägeri av normalgraden bör vara cirka tusen kronor.[2] Avgörande är om maten tillhandahålls under förutsättning av kontant betalning, vilket oftast är fallet på restaurang där man betalar direkt på plats. Om gästen har tillgodogjort sig maten måste denne betala för sig. En gäst som är missnöjd med maten bör inte förklara detta efter att den ätit upp, då den redan tillgodogjort sig maten och är skyldig att betala. Du som restaurangägare har i sådant fall rätt att kräva att gästen gör rätt för sig. Om gästen inte betalar kan du polisanmäla hen för ringa bedrägeri.

Det är såklart alltid bra om man kan ha en dialog med gästen och försöka reda ut situationen. Som restaurangägare har du rätt att bestämma vilka gäster som tillåts besöka restaurangen, såvida anledningen inte grundar sig i en diskrimineringsgrund.[3] Om en gäst beter sig illa eller är aggressiv har du rätt att avlägsna personen från restaurangen.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 9 kap. 2 § andra stycket BrB

[2] 9 kap. 12 § andra stycket

[3] 16 kap. 9 § BrB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.