Får grannen parkera så att jag inte kommer ut?

Hej,

Jag har problem med min granne som gör allt för att provocera mig. Den senaste veckan har han felparkerat sin bil och ställt sig alldeles för nära min bil, så att jag inte kan köra ut. Jag har tagit bilder på parkeringen som bevis på hans trakasserier. Kan jag anmäla honom och vad hade det kunnat ha för effekt?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Att din granne parkerar sin bil så att du inte kan köra iväg kan utgöra ett brott mot trafikförordningen och det skulle även kunna betraktas som egenmäktigt förfarande, vilket innebär att det kan finnas skäl att anmäla honom. Det är olagligt att parkera sin bil så att det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa fordon inte kan föras från platsen.[1] Påföljden för de flesta fall av brott mot trafikförordningen är böter, vilket din granne i sådant fall kan behöva betala. Polisen kan även på plats, under vissa förutsättningar, utfärda föreläggande av en ordningsbot.[2] En sådan ordningsbot kan innebära att din granne får en ”prick” i belastningsregistret.[3] Beroende på vilka parkeringsmöjligheter ni har skulle det också kunna röra sig om ett egenmäktigt förfarande.[4] En besittningskränkning enligt denna regel föreligger då en gärning medför avsevärd svårighet att disponera över en sak på samma sätt som tidigare. Att parkera på någon annans parkeringsplats är ett exempel på en sådan brottslig gärning.[5] Är det så att ni har reserverade parkeringsplatser och din granne parkerar innanför din ruta är det möjligt att gärningen bedöms som brottslig även enligt detta lagrum. Om det händer igen kan du således kontakta polisen och anmäla brottet, alternativt kan du anmäla brottet på polisens hemsida för de tidigare gånger som du har bildbevis från. Din granne riskerar då att få påföljd i form av böter.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 3 kap. 49 § 1 p. Trafikförordningen

[2] 48 kap. 1 § Rättegångsbalken

[3] 3 § 1 p. Lagen om belastningsregister

[4] 8 kap. 8 § Brottsbalken

[5] NJA 1970 s. 29

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.