När kan polisen beslagta min bil?

Hej,

Min bil blev beslagtagen av polisen för två månader sen. Jag har själv inte begått något brott och jag har inte använt min bil på ett år då den varit avställd. Polisen misstänker att mitt ex (som sitter häktad sedan i mars) har använt bilen och att den behövs för en undersökning. Jag har inte fått någon information om hur länge de tänker ha kvar den. När får polisen egentligen beslagta en bil och hur länge får de behålla den? En kompis till mig säger att polisen inte får ha bilen mer än 45 dagar. Stämmer det? Ska jag göra en JO-anmälan eller ska jag vänta och se vad som sker?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Rätten för en förundersökningsledare att ta föremål i beslag regleras i Rättegångsbalkens 27 kapitel.[1] Detta får bland annat ske under förutsättning att föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredningen av ett brott. I ditt fall har förundersökningsledaren kommit fram till att din bil kan antas ha en sådan betydelse för utredningen av det brott som ditt ex misstänks för. Ett föremål kan vara i beslag så länge det behövs för utredningen. Det innebär att det inte finns någon direkt tidsgräns för när du kan förvänta dig att få tillbaka din bil. Om det inte längre finns skäl för ett beslag ska det däremot omedelbart hävas. Detta innebär att beslaget ska hävas omedelbart då förundersökningsledaren anser att den tekniska undersökningen och bevisupptagen från din bil är klar. Utifrån förutsättningarna i din fråga verkar det som att den tekniska utredningen av bilen fortfarande pågår, vilket medför att beslaget fortlöper. Skulle den tekniska undersökningen däremot bli klar och förundersökningsledaren fortsatt väljer att behålla din bil utan skäl, kan du alltid begära att tingsrätten beslutar om att häva beslaget. Du kan även anmäla händelsen till justitieombudsmannen (JO) som kan rikta kritik mot polis- eller åklagarmyndigheten på grund av att de inte omedelbart hävde beslaget när utredningen var klar.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 27 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.