Jag körde rattfull och förstörde ett staket, gäller inte försäkringen då?

Hej,

Jag körde rattfull och in i ett staket. Försäkringsbolaget återkräver nu hela beloppet för reparation av staketet och hänvisar till § 20 i trafikskadelagen. Jag ser inget i § 20 om försäkringsbolags rätt till återkrav, däremot i § 21 där försäkringsbolaget har rätt till återkrav på maximalt 1/10 prisbasbelopp när det gäller fysisk person. Är det jag som läser fel?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det framgår av den 20 § första stycket, andra meningen att: Detsamma gäller om skadan har vållats genom vårdslöshet av en förare som gjort sig skyldig till brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.[1] Ett försäkringsbolag får genom denna paragraf kräva tillbaka trafikskadeersättning från den som orsakat skada genom vårdslöshet, till exempel när föraren gjort sig skyldig till rattfylleri som i ditt fall. Det ställs inte något högt krav på vårdslösheten, utan i de flesta fall bedöms det som vårdslöst när en rattonykter förare orsakar skada. I bestämmelsen finns det ingen gräns för hur mycket försäkringsbolaget får återkräva, vilket innebär att de bör ha rätt att kräva tillbaka hela beloppet. Ett försäkringsbolag får vidare kräva återbetalning av den självrisk som framkommer av försäkringsavtalet.[2]

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 20 § 1 st. 2 men. Trafikskadelagen

[2] 21 § Trafikskadelagen

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.