Det står fel datum på mitt ID-kort, kan jag ändra det?

Hej,

Jag vill ändra mitt födelsedatum för att mitt nuvarande är fel. När jag kom till Sverige sa jag att jag är född i mars och det skrevs in i det papper som jag fick första dagen som bevis. När jag sedan fick mitt ID-kort såg jag att de hade skrivit fel och att jag är född i augusti istället. Kan jag ändra födelsedatumet så att det stämmer med det bevis som jag fick första gången?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Dina möjligheter att ändra födelsedatum beror på om det ID-kort du har fått kommer från Migrationsverket eller Skatteverket.

Om ID-kortet är ett LMA-kort eller ett uppehållstillståndskort kan du vända dig till Migrationsverket. Migrationsverket får ändra födelsedatumet om det framgår att datumet på ditt ID-kort är felaktigt. Det går dock inte att på förhand säga om Migrationsverket kommer att ändra födelsedatumet eller inte. Om du inte har några handlingar från Sverige som bevisar vilket datum du är född behöver du lämna in handlingar som kommer från en officiell myndighet i ditt hemland. Det kan vara pass eller ID-kort från hemlandet.

Om du har fått ID-kortet från Skatteverket ska födelsedatumet ändras om felet beror på att Skatteverket har skrivit fel. De personuppgifter som finns registrerade hos Skatteverket är som utgångspunkt korrekta. Personuppgifterna kan dock ändras i vissa fall. Om den felaktiga uppgiften beror på att Skatteverket exempelvis har råkat skriva fel födelsedatum utifrån framgår av det korrekta underlaget, ska Skatteverket göra en rättelse. Det innebär att Skatteverket ska ändra uppgiften så att den blir korrekt.[1] Om Skatteverket inte har gjort ett skrivfel, utan istället har gjort en annan bedömning av de personuppgifter som har registrerats behöver den enskilde bevisa att de uppgifterna är felaktiga. Den enskilde behöver även bevisa vilka uppgifter som egentligen är korrekta.[2]Om felet däremot beror på att Skatteverket har gjort en annan bedömning av när du är född, behöver du bevisa att den uppgiften är fel. Du behöver även bevisa när du egentligen är född.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Vänliga hälsningar, EZlegal

[1] EU:s dataskyddsförordning art. 5.1.d och art 16.*

[2] HFD, mål nr 5905-17 och HFD 2019:9.

 

 

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.