Kan jag få tillbaka mitt körkort efter återkallelse?

Hej,

Polisen ”hotade” med utredning om grov vårdslöshet i trafik, om jag inte skrev på böterna för ett lindrigare trafikbrott som medförde böter på 2000kr. Jag frågade om mitt körkort kan bli indraget om jag betalar och fick svaret att det inte kan det. Två månader senare blir körkortet indraget eftersom jag betalade boten och därmed erkände det lindrigare trafikbrottet. Enda anledningen till att jag betalade var för att få händelsen överstökad. Jag räknade inte med att få mitt körkort indraget, eftersom polisen sagt att det inte skulle ske. Kan jag få tillbaka mitt körkort?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Ja, du kan sannolikt få tillbaka ditt körkort, efter spärrtidens slut. Ett körkort kan återkallas på ett antal olika grunder, exempelvis grov vårdslöshet i trafik.[1] En körkortsåterkallelse beslutas av Transportstyrelsen och är alltså ingenting som polisen beslutar om. Transportstyrelsen grundar sina beslut om återkallelse av körkort på bland annat domar och strafförelägganden. När ett körkort återkallas ska Transportstyrelsen bestämma en spärrtid, alltså en tid inom vilket ett nytt körkort inte får utfärdas.[2] Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Efter spärrtidens utgång ska ett nytt körkort tillverkas. Beroende på hur lång spärrtiden är kan det krävas olika åtgärder för att återfå sitt körkort. Exempelvis kan det krävas att du ansöker om nytt körkortstillstånd och att du gör ett nytt kunskapsprov och körprov och att du blir godkänd på dessa. Du kan läsa mer om återkallelse av körkort och vad som händer därefter på Transportstyrelsens hemsida.

Om du anser att Transportstyrelsens beslut att återkalla ditt körkort är felaktigt kan du även överklaga beslutet till förvaltningsrätten.[3] Överklagandet ska ges in till Transportstyrelsen som prövar om överklagandet inkommit i rätt tid.[4] Transportstyrelsen överlämnar sedan överklagandet till förvaltningsrätten för prövning.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Vänliga hälsningar, EZlegal

[1] 5 kap. 3 § Körkortslagen

[2] 5 kap. 6 § Körkortslagen

[3] 40 § Förvaltningslagen

[4] 43-44 §§ Förvaltningslagen

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.