Kan man få dispens från hemvistkravet vid medborgarskap?

Hej,

Jag är gift med en svensk man sedan slutet av 2010. Vi träffades och gifte oss utanför Sverige, men har en dotter tillsammans som är svensk medborgare. Jag kom till Sverige med min dotter för att bo här i juni 2021, men min man arbetade fortfarande utomlands fram till april 2023. Idag avslutade jag tre år med fullt uppehållstillstånd i Sverige. Jag har hört att man ibland kan få dispens från hemvistkravet. Kan jag ansöka om medborgarskap även om min man bara har varit här med oss i 15 månader?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

För att beviljas svenskt medborgarskap krävs som utgångspunkt att du har styrkt din identitet, fyllt arton år, har permanent uppehållstillstånd i Sverige, har hemvist här i landet sedan två år i fråga om nordiska medborgare, sedan fyra år i fråga om statslösa eller sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, samt att du har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.[1] Av frågan framgår inte om du har medborgarskap i något annat nordiskt land. Jag kommer därför att utgå från att du inte har medborgarskap i något av de nordiska länderna och att åtminstone kravet på hemvist därför inte är uppfyllt.

Om kravet på hemvist inte är uppfyllt får du dock ändå i vissa fall beviljas svenskt medborgarskap om du är gift med en svensk medborgare eller det annars finns särskilda skäl till det.[2] Av frågan framgår att du varit bosatt i Sverige i tre år. I praxis från Migrationsöverdomstolen har dispens beviljats från hemvistvillkoret efter tre års hemvist om äktenskapet varat minst två år, i fråga om en utomnordisk medborgare som är gift med en svensk medborgare, om dessa varit sammanboende i minst två år.[3] Du kan således ha möjlighet att beviljas dispens från hemvistkravet när du och din make varit sammanboende i två år. Det förutsätter dock att även de andra ovan angivna kraven är uppfyllda.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[2] 12 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Kerstin Vogel

Kerstin Vogel är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar vi att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.