fbpx

Kan man utmäta bostadsrätten?

Hej,

Jag har haft det lite kämpigt med ekonomin under en längre period nu och var tvungen att vända mig till vänner och bekanta för att ta lån. Nu är jag skyldig 3 personer cirka 167 000 kronor. Eftersom jag har svårt att betala har de krävt att min bostadsrätt skall säljas. Jag har två hundar och jag vet inte vart vi skulle ta vägen om jag blev av med bostadsrätten. Nu mår jag mycket dåligt och är stressad. Min fråga är om de har rätt att kräva att någon ska utmäta bostadsrätten som är mitt stadigvarande boende?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

När en gäldenär inte kan eller vill fullgöra sina prestationer genom att betala sina skulder, finns regler för att underlätta detta förfarande. Den som vill ha betalt för sin fordran kan då ansöka hos Kronofogdemyndigheten om en exekutionstitel. Kronofogden kommer då att undersöka om det finns utmätningsbar egendom. Utgångspunkten är att Kronofogden kan utmäta all egendom som gäldenären äger, dock med vissa undantag. En bostadsrätt kan undantas från utmätning om bostaden är gäldenärens stadigvarande bostad och det med hänsyn till bostadens värde och gäldenärens behov skulle anses oskäligt att utmäta den.[1] Det finns olika faktorer som kan medföra att en utmätning av en bostadsrätt anses vara oskäligt:

  1. Gäldenärens behov. I en dom har Högsta domstolen bedömt att utmätning av en bostadsrätt är oskäligt på grund av att den var handikappanpassad.[2]
  2. Värdet på bostadsrätten. I bedömningen ska hänsyn även tas till vilket nuvarande värde bostadsrätten har. Högsta domstolen har fastslagit att även lägenheter med lågt värde kan utmätas, där en lägenhet värd 265 000 kr kunde utmätas.[3]
  3. Belåning på lägenheten. Långivare har rätt att få betalt först vid en utmätning, det vill säga innan den som begärt utmätning. Hänsyn ska därför tas till om bostadsrätten är belånad. Om lägenheten efter försäljning inte förväntas ge något överskott ska ingen utmätning ske.[4]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 5 kap. 1 § 1 st. 6 p. utsökningsbalken (1981:774)
[2] NJA 1990 s. 261
[3] NJA 2004 s. 373
[4] 4 kap. 3 § utsökningsbalken (1981:774)

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig. 

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.