Ska kommunen ersätta skadan på min bil efter hålet i parkeringsplatsen?

Hej,

Jag parkerade på en kommunal parkeringsplats i stan. Det visade sig när jag körde in på parkeringsplatsen att det fanns ett stort hål som jag inte såg på grund av att det stod en bil bredvid och att hålet var täckt av en träplanka. Bilen kör såklart ner i hålet och karossen på bilen går sönder. Nu vill inte kommunen ersätta mig för de skadorna bara för att ”sånt händer”. Kan man verkligen bara hänvisa till att hål uppstår och fly från ansvar?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Kommunen ansvarar för att gator, torg, parker och andra allmänna platser hålls i ett trafiksäkert skick.[1] För att avgöra huruvida kommunen är skadeståndsskyldig eller inte är skadeståndslagen (SkL) tillämplig, under förutsättning att det inte finns något avtal mellan kommunen och den skadelidande eller att någon annan speciallagstiftning är tillämplig.[2] Den ska som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat en person- eller sakskada ersätta skadan.[3] Detta skadeståndsansvar gäller främst för aktiva handlingar men kan också föreligga vid underlåtenhet att handla. Kommunen kan alltså vara skadeståndsskyldig om det anses vårdslöst att hålet i marken inte är åtgärdat samt att det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och att kommunen inte har åtgärdat hålet.

Kommunen kan även bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning.[4] Med myndighetsutövning avses att en myndighet genom beslut eller annan åtgärd utövar makt över en medborgare. Om kommunen inte vill ersätta skadan kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med Vänlig Hälsning, EZlegal

[1] 2 § 1 st. lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

[2] 1 kap. 1 § SkL.

[3] 2 kap. 1 § SkL.

[4] 3 kap. 2 § 1 p. SkL.

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.