fbpx

Skadad i smitolycka!

För några veckor sedan blev jag påkörd av en motorcykel i en smitolycka. Jag skadade mig så illa att jag fick åka in till sjukhuset och bli sjukskriven från jobbet. Det som hände var att jag korsade ett övergångsställe till fots när motorcykeln kom i full fart runt hörnet. Föraren välte men kom snabbt på benen och smet därifrån. Några vittnen fanns runt omkring som såg olyckan men ingen av dem hann ta registreringsnumret. Som jag har förstått det ska förarens försäkring betala ut trafikskadeersättning till den som har blivit skadad. Men hur ska jag göra för att få ut min ersättning när jag inte ens vet vem föraren var?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Du som drabbad av en trafikskada har rätt till trafikskadeersättning. En första rekommendation är således, om du inte redan gjort det, att polisanmäla händelsen samt anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Det är även viktigt att du kan visa att du blivit påkörd av ett okänt fordon samt dokumentera dina skador, till exempel genom sjukhusjournaler om du sökte vård i samband med skadan. Trafikskadeersättning är en ersättning som betalas ut från ett fordons trafikförsäkring då det uppkommit en skada till följd av trafik.[1]

Ersättning ges för person- och sakskada och betalas till förare, passagerare samt cyklister och gångtrafikanter som orsakats skada av ett motorfordon i trafiken.[2] Alla motordrivna fordon i Sverige som är registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda ska ha en trafikförsäkring från vilken trafikskadeersättning betalas ut för.[3] I första hand betalas ersättning ut från fordonets trafikförsäkring och i andra hand från Trafikskadeföreningen om fordonet varit oförsäkrat eller dess identitet inte kan fastställas.[4] Kan inte fordonets identitet fastställas är det alltså Trafikskadeföreningen som ska utge din ersättning. Den vägtrafikant som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka och som avlägsnar sig från olycksplatsen och därmed undandrar sig att efter sin förmåga medverka till åtgärder som olyckan skäligen bör föranleda, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.[5]

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § Trafikskadeslagen (TsL)

[2] 8 § TsL

[3] 2 § TsL

[4] 10-11 och 16 § § TsL

[5] 5 § Lagen om straff för vissa trafikbrott

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Kerstin Vogel

Jag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.