Straffas man för olaga hot som inte var menade?

Hej,

Min sambo var otrogen med min (före detta) bästa vän. När jag fick reda på detta blev jag såklart väldigt arg och ventilerade till en annan kompis. Jag sa en del grova saker som jag givetvis inte menar på riktigt, däribland att jag önskar livet ur honom. Den här kompisen berättade sen det för killen som var otrogen, som i sin tur polisanmälde mig för olaga hot. Kan jag verkligen dömas för detta även om jag inte sagt det till personen ifråga. Det är uppenbart att det bara handlade om starka känslor i stunden.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Uttalandet skulle kunna utgöra olaga hot vilket är brottsligt.[1] Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. För det första krävs det att man hotar någon annan med brottslig gärning. Ditt uttalande om att du “önskar livet ur honom” kan utgöra ett olaga hot eftersom det är brottsligt att döda någon annan.[2] För det andra ska hotet vara ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla. Det innebär att hotet ska ha framstått eller åtminstone varit ägnat att framstå som allvarligt menat. Det krävs även att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt. Ett hot om mord framkallar typiskt sett en allvarlig rädsla hos den hotade och det är inte heller ett lindrigt brott. Det krävs inte att den som utsatts för hotet faktiskt blivit rädd utan hotet kan ändå ha varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla.

Dina avsikter att verkställa hotet har ingen betydelse för straffbarheten i sig, men kan ha det vid straffvärdebedömningen. Det krävs också att hotet kommer till den hotades kännedom. Däremot behöver hotet inte riktas direkt mot den hotade utan det räcker med att hotet kommer till den hotades kännedom. Därför räcker det inte med att en person uttalar ett hot i närvaro av exempelvis sina vänner, om den hotade aldrig får reda på det. Du kan alltså dömas för olaga hot även om du inte har uttalat hotet direkt till personen. Det krävs också att du har haft avsikt till att hotet förmedlas vidare. Det beror på om du inte visste att kompisen som du berättade det för i sin tur skulle kunna sprida hotet vidare och att hotet därför skulle kunna komma till den hotades kännedom. Hur det bedöms är upp till tingsrätten att avgöra. Det är då åklagarens uppgift att bevisa att du utom rimligt tvivel har begått brottet och du betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700).

[2] 3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.