Vad innebär övervåld från polis?

Hej,

Jag blev stoppad av tre poliser efter att ha ätit en lunch i en park med mina kompisar. Polisen påstod att jag var full, att vi var bråkiga och att vi störde andra besökande i parken. De var onödigt våldsamma och brottade till och med ner mig, vred om min arm och satt med knäna på min rygg. Mina kompisar filmade det som hände och jag hade blåmärken på mina knän och armar. Jag gjorde inget större motstånd fysiskt utan försökte bara ”prata mig ur situationen”. Skulle det kunna vara övervåld från polisernas sida?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Polisen får för att förhindra våldsamma brott avvisa eller avlägsna er från ett visst område.[1] En polis får enbart använda sig av våld då det verkligen behövs och den tjänsteåtgärden inte kan lösas på annat sätt. I polislagen förskrivs olika situationer då poliser får använda våld om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna.[2] En situation där en polis möts av våld eller hot om våld, är det befogat för polisen att använda våld, det ska dock stå i proportionerligt i förhållande till den situation polismannen befinner sig i.[3]

Du beskriver att ni har ätit lunch i en park. Om polisen har ansett att du och dina vänner har stört allmänheten på något sätt, är första steget att lugna situationen, och eventuellt avlägsna er. Om du upplever att polisen använt våld utan att ni agerat hotfullt eller våldsamt, kan du anmäla händelsen till polisen genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Du bör under samtalet uppge att du vill anmäla en polis direkt så att du får tala med en anställd som är behörig att ta upp den typen av anmälan. Polismannen som utförde gärningen kan anmälas för tjänstefel. Det krävs att polismannen genom uppsåt eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning, och genom handling eller underlåtenhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften för att polisen ska dömas. Det görs en sammantagen bedömning av omständigheterna i din situation.

I det fall polisen har överskridit sina befogenheter och utövat mer våld än nödvändigt är det möjligt att denne döms till tjänstefel, vilket kan ge böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen är att anse som ringa ska den däremot inte ligga till grund för ansvar.[4] Vidare kan även polisen anmälas för brottet misshandel. Polisen kan dömas för brottet, om denna tillfogat dig kroppsskada eller smärta eller försatt dig i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.[5]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 10 a § polislagen (1984:387).

[2] 10 § polislagen (1984:387).

[3] 10 § polislagen (1984:387).

[4] 20 kap. 1 § st. 1 brottsbalken (1962:700).

[5] 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Kerstin Vogel

Kerstin Vogel delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.