Vad krävs för att polisen ska kunna göra en husrannsakan?

Hej,

Häromdan så fick jag besök av polis och tull tidigt på morgonen. De gjorde en husrannsakan i mitt hem och de sa att de har fått ”tips” på att det finns en person som inte får vistas i Sverige hemma hos oss. Såklart fanns där ingen som inte fick vara där och de lämnade därefter hemmet och sa att de var nöjda. Men hela min familj blev väldigt chockade och mina yngre syskon blev skrämda av att de bankade så hårt på dörren och bara stormade in i vårt hus. Får Polisen och Tullen göra en sån husrannsakan om de bara har ”tips”?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Polisen har gjort en personell husrannsakan, vilket innebär att de har sökt efter en person. En personell husrannsakan får ske oberoende på svårigheten på det brott som ligger till grund för husrannsakan. För att få göra en husrannsakan i en misstänkt persons hus, rum eller slutna förvaringsställe krävs det att polis har anledning att anta att personen ifråga begått ett brott som kan ge fängelse som straffpåföljd.[1] Personell husrannsakan får ske hos den personen som man söker, eller hos annan om det föreligger synnerlig anledning att anta att den eftersökte finns där.[2] Synnerlig anledning är ett högt ställt krav, och innebär att det ska finnas en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att hitta det man letar efter.[3]

Det framgår inte av din fråga vad polisens och tullens ”tips” var. Utgångspunkten är att beslut om husrannsakan fattas av förundersökningsledaren, åklagaren eller domstolen. Polisen får dock själva ta ett sådant initiativ om de uppfattar att det föreligger ”fara i dröjsmål”, och att man därför inte hinner vänta på ett beslut. Om du vill anmäla polisen, kan du anmäla till Polismyndigheten om du anser att hen har begått ett brott, en anmälan kan även göras till Justitieombudsmannen om du anser att polisen brustit i sin tjänsteutövning.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 28 kap. 1 § 1 st rättegångsbalken (1942:740).

[2] 28 kap. 1 § 2 st rättegångsbalken (1942:740) .

[3] SOU 1995:47 s. 239.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.