fbpx

Vem har rätt till huset?

Hej! Min fru äger en tomt som hon ärvt som enskild egendom. Vi byggde gemensamt ett hus på tomten som vi båda betalade hälften var för. Vi står även gemensamt på lånen. Nu ska vi skilja oss och jag undrar därför om huset också utgör enskild egendom, eller om det är att betrakta som giftorättsgods? Hur gör vi i så fall vid bodelningen?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Av frågan framgår att din fru ärvt tomten som enskild egendom och att ni tillsammans sedan byggt ett hus på tomten. Enligt jordabalkens regler räknas marken som en fastighet.[1] Till en fastighet hör i regel byggnader som uppförts på fastigheten.[2] Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör dock inte till denna om inte föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand.[3] I ett hovrättsfall har en tillbyggnad som gemensamt uppförts av två samboende på en fastighet som enbart en av dem ägde, med hänsyn till de olika ägarförhållandena, inte ansetts vara i samma ägares hand och utgör därmed inte heller fastighetstillbehör.[4]

Eftersom ni uppfört och äger byggnaden gemensamt men din fru ensam äger fastigheten är inte fastigheten och byggnaden i samma ägares hand och byggnaden utgör således inte fastighetstillbehör. Byggnaden är därför inte undantagen bodelningen utan utgör giftorättsgods och ska därför ingå.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 kap. 1 § Jordabalken (JB)

[2] 2 kap. 1 § JB

[3] 2 kap. 4 § JB

[4] Göta hovrätts dom den 2016-03-31 i mål nr T 552-15

[5] 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)

[6] 10 kap. 1 § ÄktB

[7] 7 kap. 1 § ÄktB

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Kerstin Vogel

Jag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.