Kan jag framtvinga att min f.d. make säljer sin andel av huset till mig?

Hej, Jag och min före detta make äger ett sommarhus tillsammans, jag får ingen respons av honom trots flera mailförfågan över hur vill han att vi gör, inget svar någonsin, nu har 10 år gått, han betalar ingenting såsom försäkring, servitut osv.  Ingen av oss bor där, jag besöker huset 1 gång varje sommar för […]

Kan en otrohetsklausul ingå i ett äktenskapsförord?

Hej, Kan man ha en otrohetsklausul i ett äktenskapsförord? Som i sådana fall skulle innebär att avtalet blir ogiltigt om någon av oss skulle vara otrogen? Skulle ett sådant avtal mellan makar vara giltigt? Har advokaten skyldighet att informera sin klient om ett sådant avtal är giltigt eller ogiltigt i samband med att äktenskapsförordet upprättas?