Jag var otrogen, påverkar det min rätt till vårdnad?

Hej,  Jag och min fru har varit gifta sedan ett par år tillbaka. Vi har två gemensamma barn men har nu hamnat i en vårdnadstvist. För några månader sedan kom min fru på mig med att vara otrogen med en annan kvinna. Hon har nu väckt talan om äktenskapsskillnad och säger att hon kommer begära […]

Kan en otrohetsklausul ingå i ett äktenskapsförord?

Hej, Kan man ha en otrohetsklausul i ett äktenskapsförord? Som i sådana fall skulle innebär att avtalet blir ogiltigt om någon av oss skulle vara otrogen? Skulle ett sådant avtal mellan makar vara giltigt? Har advokaten skyldighet att informera sin klient om ett sådant avtal är giltigt eller ogiltigt i samband med att äktenskapsförordet upprättas?