Får grannen bygga altan och pool två meter från vårt sovrumsfönster?

Hej,

Min granne bygger ut sin altan. Den ursprungliga delen sitter fast i vårt hus, vilket gjordes innan vi flyttade in. Nu har den byggts på ytterligare så att den är ca två meter från vårt sovrumsfönster. Det skall även sättas ned en ovanmarkpool i altanen, en meter från vår husgrund. Vi försöker motsätta oss detta på grund av skador som kan uppstå vid vattenläckage. Men grannen anser sig ha rätt att inte ta hänsyn till vårt hus eller vår oro eftersom det är inom hans tomtgräns. Vad bör vi göra? Och vad har vi rätt att kräva?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Din granne har rätt att bygga altanen om han har bygglov eller ert samtycke. Det är dock möjligt att överklaga ett bygglov, vilket skulle kunna leda till att det dras tillbaka. Plan- och bygglagen, vanligen förkortad PBL, är relevant lagstiftning i ert fall då det handlar om tillbyggnad på tomt. Lagen gör viss skillnad på olika typer av boenden och det är därför viktigt att veta vilken typ av bostad man bor i. Informationen tyder på att ni bor i ett sammanbyggt enbostadshus (även kallat parhus).[1]

Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov för en tillbyggnad.[2] Gällande just altaner finns det inte några exakta mått, men det behövs bygglov om den räknas som en nybyggnad eller tillbyggnad. I en dom från Mark- och miljööverdomstolen anses det visuella intrycket och altanens höjd över markytan som avgörande i frågan.[3] Om altanen kräver bygglov, som även beviljas, kan ni som grannar överklaga ett sådant beslut.[4] Om altanen inte kräver ett bygglov kallas det för en bygglovsbefriad åtgärd. Dock får inte ett sådant tillbygge vidtas närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannarna som berörs medger det.[5] Av frågan framgår att altanen är tänkt att byggas 2 meter från tomtgränsen. Därmed krävs i regel ert samtycke till altanen. Om ni inte samtycker behöver er granne söka bygglov och ett sådant beslut kan, som tidigare redovisats, överklagas av er. Viktigt att notera är dock att regeln om 4,5 meter till tomtgränsen gäller generellt och annat avstånd kan finnas reglerat i kommunens detaljplan. Därför kan det vara en god idé att först undersöka vilket avstånd till tomtgränsen som gäller där ni bor, om en detaljplan finns.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] Boverket

[2] 9 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL)

[3] Mål nr P11268-15

[4] 13 kap. 8 § PBL samt 42 § FL

[5] 9 kap. 4.§ 2 st. PBL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.