Får Kronofogden ta vår bil om endast min man har skulder?

Hej,

Min man blev för två år sedan av med sitt jobb och har inte fått ett nytt sedan dess. Under dessa två åren har han samlat på sig skulder hos Kronofogden som nu vill göra en utmätning. Tillsammans äger vi ett hus och en bil. Jag står som registrerad ägare på bilen, men vi äger den tillsammans. Får Kronofogden ta vår bil på grund av min mans skulder om jag står som registrerad ägare?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som utgångspunkt kan Kronofogden utmäta all egendom som tillhör en gäldenär, dvs en person med skulder. Som gift ansvarar var make för sina respektive skulder. Det innebär att Kronofogden inte kan kräva dig på betalning enbart med hänvisning till att du är gift med en person som har skulder. Det ska dock framhållas att det i utsökningsbalken finns bestämmelser om hur man sakrättsligt ska ta ställning till ägarskapet avseende viss egendom när gäldenären är gift.

Lös egendom får utmätas endast om det tillhör en gäldenär och en bil är att anse som lös egendom.[1] Detta innebär att endast din mans lösa egendom kan vara föremål för utmätning. Samtidigt gäller att en gäldenär som är gift och varaktigt sammanbor med sin make är att anse som ägare till lös egendom som parterna har i sin gemensamma besittning, såvida det ej görs sannolikt att man är samägare till egendomen eller att egendomen tillhör den andre maken.[2]

Detta innebär att egendom ni gemensamt har antas tillhöra din make för de fall ni inte kan visa på att egendomen endast har en ägare. Eftersom du uppgivit att ni gemensamt äger bilen kan bilen riskera att bli föremål för utmätning. I det fall du kan bevisa att bilen tillhör dig i dess helhet kan utmätning undvikas. Detta kan ske genom exempelvis registreringsbevis som stadgar att du är ensamägare, eventuellt köpeavtal samt betalningsunderlag så som transaktioner vid köpet eller betalningar för försäkringspremier.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 4 kap. 17–23 § Utsökningsbalken (UB)

[2] 4 kap. 19 § UB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.