Kan jag kräva umgänge med mina tonårsbarn?

Hej,

Mina två barn är 14 och 15 år gamla. Jag och deras pappa har delad vårdnad, men de bor och är folkbokförda hos honom. Det är svårt att få kontakt med barnen då de aldrig svarar på mina sms och samtal. Jag har försökt få till tillfällen för oss att träffas och umgås, men de verkar inte vara intresserade. Vad jag vet beror det inte på något speciellt, utan de är nog bara trotsiga tonåringar. Men jag saknar ju mina barn och borde väl som deras mamma har rätt att träffa dem? Kan jag kräva umgänge trots deras ålder?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

I frågor som berör barns vårdnad, boende och umgänge fattas alla beslut utifrån vad som anses vara barnets bästa. Det är därmed inte förälderns rättighet att få träffa sitt barn som står i fokus, utan barnets rättighet att få umgås med båda föräldrarna. Det går därför inte att som förälder kräva umgänge med sitt barn. I ditt fall framgår av frågan att du tillsammans med barnens pappa har gemensam vårdnad om barnen. En vårdnadshavare har både en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.[1] Ett barn har vidare rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med. Ett sådant umgänge kan ske antingen i verkligheten eller genom annan kontakt, till exempel via telefon eller videosamtal.[2]

Ett första steg är såklart att kommunicera med barnens pappa och se om ni kan komma överens om ett umgänge med barnen som funkar för alla. Om det inte når framgång kan även kommunens familjerätt hjälpa till med samtal för att nå en samförståndslösning.[3] Om inte samtal med den andra föräldern hjälper finns det möjlighet att låta domstol avgöra i frågan.[4] Rätten kan då besluta om ett umgängesschema, till exempel varannan helg. Vid beslut om barnets bästa tas hänsyn till barnets egen mognad och ålder. Av frågan framgår att dina barn är tonåringar. Därför kommer troligtvis deras egen åsikt spela relativt stor roll i vad domstolen beslutar.[5] Om barnen vägrar umgänge, kommer domstolen därmed sannolikt inte besluta om umgänge mot deras vilja.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 11 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 15 § FB
[3] 6 kap. 18 § FB
[4] 6 kap. 15 a § FB
[5] NJA 1988 s. 448

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.