Ska jag betala för reparationen som föreningen beställt?

Hej,

Jag bor i en bostadsrätt i ett flerbostadshus. En dag knackade en hantverkare på dörren och sade att han skulle byta min kökskran. Föreningen beslutade att kökskranen behövde bytas på grund av ett läckage i källaren. Jag hade inte blivit informerad om detta och det var en ren slump att jag ens var hemma. Jag lät honom byta kökskranen eftersom det enligt honom var föreningen som skulle betala för den, då det var de som beställt den. Nu har jag fått en räkning för närmare 4000 kr. Föreningen vill inte betala och hantverkaren hotar med inkasso. Är jag verkligen skyldig att betala för reparationen när det inte är jag som beställt den?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Föreningen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick i den mån det inte är bostadsrättshavaren som är ansvarig.[1] Till bostadsrättshavarens skyldighet att hålla lägenheten i gott skick räknas i regel golv, väggar, tak, inredning, fönster samt dörrar.[2] Ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen kan variera då detta kan bestämmas i föreningens stadgar.[3] En första rekommendationen är således att läsa igenom bostadsrättsföreningens stadgar och undersöka om det finns någon ansvarsfördelning som är relevant i ert fall.

Enligt lag ska dock inte bostadsrättshavaren svara för reparationer av ledningar för avlopp och vatten om det är föreningen som försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar i fler än en lägenhet. Bostadsrättshavaren kan dock komma att behöva svara för vattenledningsskada då skadan uppkommit på grund av vårdslöshet eller försummelse hos bostadsrättsinnehavaren eller någon i dennes hushåll.[4] I det fall föreningen utfört arbeten för att fullgöra sitt underhållsansvar bör det som utgångspunkt vara föreningen som ansvarar för återställandet.[5] Beroende på omständigheterna i fallet kan således betalningsskyldigheten variera mellan bostadsrättshavare och förening. I situationer då bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick och det finns risk för omfattande skador på annans egendom får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad om bostadsrättshavaren inte efter uppmaning avhjälper bristen själv så snart som möjligt.[6] Föreningen är således skyldig att uppmana bostadsrättshavaren att avhjälpa bristen. Rätten att avhjälpa inträder först om bostadsrättshavaren inte själv avhjälper bristen så snart som möjligt efter uppmaningen. Uppmaningen anses avlämnad när den avsänts i rekommenderat brev.[7]

I ditt fall framgår att du inte har fått någon förvarning från föreningen och någon rätt att avhjälpa felet på din bekostnad torde därmed inte föreligga. Utifrån omständigheterna som framgår av frågan bör det rimligen vara bostadsrättsföreningen som ska svara för kostnaderna för reparation av vattenledning och kran i din lägenhet. Reparationer av ledningar för avlopp och vatten faller inom föreningens underhållsansvar. I fråga om reparationer som faller inom ditt underhållsansvar bör föreningen före avhjälpande först uppmana dig att själv avhjälpa bristen.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 kap. 4 och 12 § § bostadsrättslagen (1991:614).

[2] Prop 1990/91:92 s. 201

[3] 7 kap. 12 § bostadsrättslagen (1991:614).

[4] 7 kap. 12 § bostadsrättslagen (1991:614).

[5] NJA 2019 s. 1013

[6] 7 kap. 12 a § BrL

[7] 7 kap. 32 § BrL

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.