Vad är en tag along- och drag along-klausul?

Hej, Den största aktieägaren i aktiebolaget där jag har aktier har valt att sälja alla sina aktier till en köpare i Stockholm. Hon har 54 % av alla aktier. Vi aktieägare i företaget är alla med i ett aktieägaravtal där vi har en så kallad tag along-klausul. Jag tror också att vi har en drag […]

Kan jag använda mig av klander mot ett aktieägaravtal?

Hej, Jag är delägare i ett stort företag och jag har tillsammans med andra aktieägare slutit ett aktieägaravtal. Det är inte alla delägare i aktiebolaget som är med i avtalet. Härom veckan insåg jag och min kollega, som också är part i aktieägaravtalet, att avtalet verkar gå emot bolagsordningens förbehåll om hembud. I en skrivelse […]

Kan en annan delägare i bolaget ensamt ändra aktieägaravtalet?

Hej, Jag äger tillsammans med 2 andra ett aktiebolag sedan 2022. Det är mest jag och min kompis som är aktiva, den tredje är hans bror som knappt är med mer. Min vän och jag skrev ett aktieägaravtal som bara berörde oss två. Där står det att jag är den som ensam ska bestämma vilka […]

Vad är skillnaden på aktieägaravtal och bolagsordning?

Hej, Jag har precis tagit studenten och vill starta ett aktiebolag med min kusin. Han har pluggat ekonomi och kan lite mer än mig. Han sa att vi måste skaffa oss en bolagsordning och ett dokument som heter aktieägaravtal. Min kusin ska äga 75 % och jag ska ha övriga 25 %. Jag själv gick […]