Får dottern plocka pengar från sin dementa mammas konto?

Hej,

Min svärmor är dement och hennes andra dotter (min frus syster) brukar vara hemma hos henne och hålla henne sällskap. Dottern bruka även hjälpa till ibland och handla och se till att allt fungerar. När hon gör det tycker hon att hon har rätt att ta lite av min svärmors pengar och ge till sina barn som tack för besväret. I början gjorde hon så när barnen fyllde år eller när det var något speciellt. Nu har det mer blivit en vana, och jag är rädd att mer och mer pengar försvinner, då hon plockar ut pengar från kontot nästan varje gång hon är där. Får hon göra så?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som nära anhörig kan dottern hjälpa sin mor med vardagliga ekonomiska ärenden som räkningar och liknande, med stöd av anhörigbehörigheten.[1] Denna möjlighet gäller dock inte om din svärmor företräds av en god man.[2]  I det fall dottern hävdar att hon har anhörigbehörighet, måste hon agera med din svärmors bästa för ögonen. Om hon tar ut tar ut pengar och ger till hennes egna barn, kan det tolkas som hon gör det uppsåtligen eller av vårdslöshet. det medför att hon kan bli återbetalningsskyldig för den skada hon orsakat din svärmor.[3]

I det här fallet rör det sig inte om en stöld eller förskingring i den mening som förskrivs i brottsbalken, då den som olovligen tar vad som tillhör annan måste ha för avsikt att tillägna sig det själv.[4]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 17 kap. 1§ föräldrabalken (1949:381).

[2] 17 kap. 3 § föräldrabalken (1949:381).

[3] 17 kap. 5 § föräldrabalken (1949:381).

[4] 8 kap. 1 § och 10 kap 1 § brottsbalken (1962:700).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.