Får förskolan lägga ut mitt barn på sociala medier?

Hej,

Barnens förskola har blivit aktiva på sociala medier och nu lägger de ut bilder på barnen nästan varje dag. Dessutom skriver de alltid barnens namn på bilderna och lämnar ut mycket personlig information. Har de verkligen rätt att göra så?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Din fråga är reglerad i Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) som innehåller regler gällande behandling av personuppgifter. Ett grundläggande syfte med denna reglering är att skydda den enskildes rättigheter och friheter och särskilt den enskildes rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgift menas all slags information som kan knytas an till en levande person. Som personuppgifter klassas till exempel namn, personnummer, adress, ljudinspelningar, men även foton på personer. Personuppgifter om barn är enligt GDPR särskilt skyddsvärda, detta mot bakgrund av att barn som utgångspunkt har svårt att förutse vilka risker det finns med att lämna ifrån sig personuppgifter och även svårt att förstå vilken rätt till skydd de har.

För att någon ska kunna använda personuppgifter på sociala medier, såsom bilder eller namn, krävs som huvudregel samtycke. För det första måste samtycket vara frivilligt, och för det andra måste samtycket avse just det särskilda syftet som uppgiften samlas in för – det får inte råda någon tvekan om att personen samtycker gällande hur personuppgifterna ska behandlas. En förutsättning för detta är att den som samtycker först har fått information om vad uppgifterna ska användas till och förstår vad samtycket gäller. Av din fråga framgår att barnet går i förskola. Eftersom barnen är under 13 år krävs det att samtycke inhämtas från barnets vårdnadshavare och detta bör ske inför varje publicering.[1]

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2 kap. 4 §

 

 

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.