Får jag ta körkort i Spanien om jag har för avsikt att bo där ibland?

Hej,

Jag är 19 år och bor just nu i Sverige. Min familj planerar till flytta till Spanien i år och bo där permanent, men också ibland bo i Sverige. Jag planerar att flytta med dem ett tag (vet inte dock hur länge jag kommer bo där) och jag har inte tagit körkort än. Får jag ta körkort i Spanien eftersom det kommer vara ett ställe där jag bor i? Och kommer det då vara giltigt i Sverige om jag planerar att flytta tillbaka till Sverige i framtiden?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Du har möjlighet att ta körkort i det EU-/ESS-land där du bor permanent. För att räknas som permanent bosatt ska du bo i landet i minst 185 dagar per år.[1] Studerar du utomlands under minst sex månader kan du även då ta körkort i landet du studerar i. Utfärdas ett körkort i en stat inom EES och är giltigt i det landet, så är det också giltigt i Sverige.[2] Det beror på att stater inom EES har en gemensam reglering avseende körkort. Vill du omvandla ett spanskt körkort till ett svenskt går det bra. Dock är det inte tillåtet att ha körkort i mer än ett land.[3] Sammanfattningsvis krävs det att du bor i Spanien permanent för att kunna ta körkort där. Körkortet är sedan giltigt i Sverige så länge det är giltigt i Spanien där det utfärdades.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 kap. 3 § KörkL

[2] 6 kap. 1-2 §§ KörkL

[3] 3 kap. 13 § KörkL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.