Hur begär jag rimligt underhåll från exmannen?

Hej,

Jag och min man har skilt oss efter ett 20 år långt äktenskap. Min exman har två firmor och han gör en del avdrag för boendekostnader med mera. Han tar ut lite lön för att slippa betala underhåll. Hur ska hans ekonomi beräknas och hur gör jag för att kunna kräva underhåll för mig och barnen? Jag har ensam vårdnad och barnen träffar inte honom.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Föräldrars underhållsskyldighet bestäms med utgångspunkt i barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Respektive förälder svarar för underhållet efter sin förmåga.[1] Underhållsbidraget ska främst tillgodose barnets behov av grundförsörjning. Barnet kan även ha rätt till en högre standard, om föräldrarnas ekonomiska situation föranleder det. Föräldrarnas ekonomiska förmåga bestäms i regel utifrån föräldrarnas faktiska ekonomiska förhållanden. Underhållsskyldigheten kan i vissa fall bestämmas utifrån förälderns verkliga förvärvsförmåga, i fall föräldern utan godtagbar anledning underlåter att skaffa sig inkomster som gör det möjligt för denne att bidra till underhållet.[2] Om en egenföretagare redovisar låg inkomst under lång tid kan det, enligt Försäkringskassan, vara rimligt att göra en skälighetsbedömning av egenföretagarens inkomst jämfört med inkomster på den öppna marknaden. Underhållsbidrag kan regleras genom avtal eller dom.[3]Kommer föräldrarna inte överens kan boendeföräldern även ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.

Vad gäller underhåll till exmake kan sägas att huvudregeln är att makarna efter en skilsmässa svarar för sin egen försörjning.[4] Från denna regel kan göras undantag om till exempel en make behöver bidrag till sin försörjning under en övergångsperiod. Dessa undantag tillämpas restriktivt.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)
[2] NJA 1992 s. 550
[3] 7 kap. 2 § FB
[4] 6 kap. 7 § Äktenskapsbalken (ÄktB)

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.