Kan jag få ensam vårdnad och kan min sambo adoptera barnet?

Hej,

Jag har ett barn som jag har gemensam vårdnad om men jag är inte tillsammans med barnets pappa. Barnets pappa visar inget intresse av sitt barn, har inte varit delaktig på flera år och har väldigt sporadisk kontakt med barnet. Han är väldigt instabil psykiskt, har svårt att hålla sitt humör under kontroll, han kan vara hotfull, han har haft kontaktförbud, haft övervakat umgänge och är dömd för några brott. Han har inte vårdnad om sitt äldsta barn och mamman till hans yngsta barn ska begära ensam vårdnad. Nu har mitt barn sedan ett år tillbaka börjat fråga om inte min man kan adoptera henne istället. Min man har funnits med i bilden sedan mitt barn var ca 3,5 år gammal, hon är nu 15 år. Hon vill inte att hennes biologiska pappa har vårdnaden om henne. Kan man säga på ett ungefär vilka chanser jag skulle ha på att vinna en sådan tvist?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Barnets bästa måste alltid ges störst vikt vid frågor om adoption och ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt.[1] Utgångspunkten är att ett barn inte får adopteras utan samtycke från barnets vårdnadshavare.[2] Om barnet som ska adopteras har fyllt 12 år måste även barnet samtycka till adoptionen.[3] Den som vill adoptera får ansöka om adoption och ansökan lämnas till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist.[4]

En förälder som vill ha ensam vårdnad om barnet kan skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Barnets bästa är avgörande även i beslut om vårdnad, boende och umgänge.[5] Särskild hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. För att en förälder ska få ensam vårdnad om barnet krävs i regel att föräldrarna har stora samarbetssvårigheter eller att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare för barnet. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande för huruvida en förälder är olämplig som vårdnadshavare. Att en förälder är hotfull och är dömd för brott kan tala för att den andra föräldern ska få ensam vårdnad om barnet, men en helhetsbedömning måste göras.

Med vänliga hälsningar, EZlegal

[1] 4 kap. 1 och 2 §§ Föräldrabalk (FB)
[2] 4 kap. 8 § FB
[3] 4 kap. 7 § FB
[4] 4 kap. 11 och 12 §§ FB
[5] 6 kap. 2 a § FB

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.